ליקויי בניה נפוצים

בעמוד זה תוכלו לצפות בפגמים הנפוצים ביותר בעבודות בניה, כפי שנמצאו בדירות מגורים שבדקנו. התמונות וההסברים המובאים בעמוד זה הנם רק דוגמא קטנה מתוך מאות סוגי ליקויים אפשריים.

רטיבות במשקוף

כתוצאה מתכנון לקוי של חדר האמבטיה, קיימת רטיבות אשר התפשטה למשקוף הדלת. הרטיבות ניתנת למדידה באמצעות מד לחות אלקטרוני. בתמונה מורה מד הלחות האלקטרוני על רטיבות של 100%.

רטיבות בתקרה

כתם רטיבות בתקרה, אשר נגרם מחדירת רטיבות ממרפסת הגג של הדירה ממעל.

רטיבות בריצוף ובקיר

עקב נזילת מים, נרטב החול שמתחת לריצוף. הרטיבות "טיפסה" על גבי הקיר ופגעה בטיח. כמו כן ניתן להבחין בכתמים בריצוף כתוצאה מהרטיבות. גם כאן משמש מד הרטיבות האלקטרוני כמדד לכמות הרטיבות בפועל.

התפרקות אריחים קרמיים

אריחי קרמיקה אלו נשרו עקב הדבקה לא נכונה בעת הבניה.

חיפוי קרמיקה ש"עולה" על המשקוף

מישור חיפוי הקרמיקה "עולה" על הלבשת האלומיניום של החלון.

אריחי ריצוף בגוונים שונים

פס ריצוף במרכז חלל מגורים, אשר האריחים שבו שונים בגונם מגוון כלל האריחים.

קוי ריצוף שאינם מקבילים למישור הדלת

כפי שניתן לראות בתמונה, קווי חיבור הריצוף אינם מקבילים למישור הדלת, זאת בסתירה לתוכנית הדירה, בה מתואר חדר מלבני ללא קירות אלכסוניים.

פגמי איכול באריחי ריצוף

חיספוס של פני האריחים במקום בו נעשה שימוש בחומרים חומצתיים לצורכי ניקוי.