.ברוכים הבאים לאתר חיט הנדסה ושמאות
משרדנו מתמחה בכל הקשור בליקויי בניה, בירידת
.ערך דירות שנגרמת בעטיים ובהערכת שווי מקרקעין
:מגוון שירותינו כולל
פיקוח ותיאום עבודות בנייה
חשבונות קבלנים
בקורת מבנים
שמאות מקרקעין